3t Design:
Products of Play

Webdesign:
Henning Skarbø GUI Design

Webansvarlig:
Řyvind Sandberg

Om 3t
About 3t

3t tidsskrift for teori og teater ble startet opp i Bergen i 1996. Gjennom intervjuer, teatertekster, visuelle bidrag og teoretiske artikler ønsker 3t å skape et forum for refleksjon over scenekunsten.
3t Journal for Performance Theory and Practice was established in Bergen, Norway, in 1996. 3t aims to create a forum for reflection on the performing arts by publishing interviews, performance texts, visual contributions and theoretical articles.

3t utgis med støtte fra Norsk Kulturfond.
3t receives financial support from the Norwegian Cultural Fund.

Ta kontakt med redaksjonen for bruk av materiell på nettsiden.
Please contact the editors regarding use of material on the website.


Redaktører / Editors:
Melanie Fieldseth
Marie Nerland
Jon Refsdal Moe (permisjon 2007)


3t
Postboks 1287 Sentrum
5811 Bergen
tlf 97 00 54 48 / 91 11 13 09
3t@trete.no

ISSN 0807-6326
Org.nummer 984144792